En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi

Bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımı En Verimli ve En iyi Kullanımdır. Yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım yüksek verimliliğe sahip en iyi kullanım olarak kabul edilemez.

  • Muhammen – Baz Değer Analizleri
  • Mevcut Gayrimenkul ve Projelere Yönelik Analizler ve Çözüm Önerileri
  • Risk Analizleri
  • Yatırım Gerçekleştirme Değerleme ve İzleme
  • Hakediş Analizleri
  • Proje Geliştirme Kontrol ve Fizibilite Çalışmaları
  • Pazar Araştırması
  • Sektörel Araştırmalar
  • İş fikrinin geliştirilmesi, alan analizleri, pazar analizleri, rekabet analizleri, yatırım uygunluk analizleri, proses analizleri, süreç analizleri, sistem analizleri, kaynak analizleri, konsept geliştirme, strateji geliştirme, teknoloji seçimi, finansal planlama, risk teminat etütleri, fizibiliteler, teşvikler, projelendirme, uygulama, sistem oluşturma, kaynak geliştirme, planlamalar, uygulamalar, eğitimler, ar-ge çalışmaları, ürün ve üretim geliştirme, pazar geliştirme, üretim hatlarının kurulması, makine-ekipman araştırmaları, teklif, pazarlık, satın alma işlemleri, deneme üretimleri, belgelendirme işlemleri