Kira Değeri Tespiti

Bir mülkün, istekli kiracı ve istekli kiralayan arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde gerçekleştirecekleri kiralama işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen tutar olan kira değeri ile özel şartlar altında belirlenen kira değerlerinin tespit edilmesine yönelik değerleme raporu hazırlanmaktadır.